Události

20. 9. 2014 4X Pro Tour - Leogang, Austria
13. 8. 2014 Crankworx 2014 - Whistler BC
2. 8. 2014 Euro 4X seris, Leibstadt Switzerland
26. 7. 2014 4X Pro Tour - JBC 4X Revelations
19. 7. 2014 4X Pro Tour, TBC
28. 6. 2014 4X Pro Tour, Val di Sole Italy
14. 6. 2014 4X Pro Tour, TBC
14. 6. 2014 UCI World cup DH, Leogang Austria
7. 6. 2014 4X Pro Tour, Fort William Scotland
1. 6. 2014 Euro 4X series, UK
10. 5. 2014 4X Pro Tour, Sczcawno Zdroj Poland
13. 4. 2014 UCI World cup DH, Pietermaritzburg South Africa
22. 2. 2014 Urban DH world series - Valparaiso, Chile
8. 2. 2014 Urban DH world series - Santos, Brazil
18. 1. 2014 Arkady Downmall 2014 - Prague, Czech Republic